tim nh - tim nh: vay lãi ngân hàng mua nhà

Xem ngày tốt khởi công xây dựng tháng 9 năm 2018 để chọn ngày đẹp, giờ tốt theo tuổi trong tháng 9/2018 để bắt đầu khởi công xây sửa nhà cửa.... Tháng 8. Ngày Tốt. Thứ tư, ngày 12/9/2018 nhằm ngày 3/8/2018 Âm lịch. Ngày Đinh Mùi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày