chi tiền mặt trên 20 triệu

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị bàn ghế, tủ thuộc công trình: Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày