bao dam - bao dam:

Công cụ tính toán. Tính lãi tiền gửi. Tính toán khoản vay. Quy đổi tỉ giá. Lãi suất cho vay *. Ngày giải ngân *. Số tiền lãi phải trả. Số tiền gốc và lãi phải trả. Tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày