tienphong bank swift code vay tiền theo lương vietcombank

Giáo án bồi dưỡng HSG Toán 6 phần phân số tối giản . Giáo án BDHSG Toán 6 Thanh Mỹ, ngày tháng năm 2014Chuyên đề : Sử dụng tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày