vay nóng tư nhân bình dương

Không nợ cước dịch vụ ứng tiền 911.. Phí ứng tiền 1.500 đồng/lần ứng. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ: Giúp thuê bao trả trước đã hết tiền trong tài khoản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày