ocb phuong dong - ocb phuong dong: thanh lý sim 4g viettel

EUR, VND. 0,5, 12.775. 1, 25.550. 2, 51.100. 5, 127.750. 10, 255.500. 20, 511.000. 50, 1.277.500. 100, 2.555.000. 200, 5.110.000. 500, 12.775.000.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày