quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng mới nhất

Mua bán nhà tại phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng: với các loại diện tích, giá bán, địa điểm khác nhau. Mua bán nhà tại phường Lạch Tray, Quận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày