cách tính lãi suất trả góp theo tháng

Cùng tham khảo địa điểm các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tại thành phố Hồ Chí Minh, để tìm cho mình điểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày