lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất 2017

"Nóng ruột" vì phát mãi tài sản, cổ đông đồng loạt ý kiến, Chủ tịch Bông Bạch Tuyết nói. Tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất và máy móc thiết bị, xe ô tô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày