chon sim hop tuoi 1980

Ở Hải Phòng hình thức cho vay tín chấp theo lương được sử dụng phổ biến ở hầu. Đây có thể coi là hình thức vay tiền nhanh với khoản tiền tương đối tốt phù. độ tin tưởng cao và ít rủi ro hơn nên lãi suất của khoản vay này cũng thấp hơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày