các công thức tính nhanh toán 12 cho vay the chap bat dong san

CN SỞ GIAO DỊCH. Tầng 1 và... Số 108 Trần Hưng đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới,. Số 145 Khánh Hội, phường 03, quận 4, thành phố HCM.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày