dang ky goi ngay mobi - dang ky goi ngay mobi:

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG. Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho người lao động tạm thời mang tính thời vụ.. viên chức của doanh nghiệp về tiền lương cộng các khoản thu nhập của họ.... Theo ví dụ trên giá thực tế vật liệu xuất được tính như sau: Ngày 3: - 1.000kg.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày