hàng tiêu dùng thái lan tại hà nội

Tại HD SAISON, chúng tôi luôn luôn mong muốn hướng đến việc phục vụ khách. bắt đầu từ ngày 21/04/2014 tại một số điểm cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày