ddien may xanh vay vốn tiêu dùng cá nhân

Viettel Tiền Giang - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Tuyển Dụng Việc Làm Lương Cao – Thông tin tìm việc làm mới nhất từ các nhà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày