cách tính hóa trị - cách tính hóa trị:

TÂN THIẾU LÂM TỰ TRUYỀN KỲ - TẬP 5 [FULL HD] | PHIM KIẾM. Tân Thiếu Lâm Tự truyền kỳ lấy bối cảnh lịch sử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày