xem khi va cho

Đối với hợp đồng trọn gói: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15. quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày