kiểm tra khuyến mãi của viettel làm thẻ tín dụng ngân hàng

Bước 1: Sau khi tải USBHDDBOOT về máy tính, bạn nhấn vào cài đặt và giao diện phần mềm. Lưu ý: Không được để file ghost trong ổ bạn cần ghost lại máy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày