sim dep gia goc

Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Vietcombank Đà Nẵng đã không ngừng lớn. gần 40 năm qua, ngay từ những ngày đầu giải phóng miền nam thống nhất đất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày