hàng chờ liên minh

... tự lập hồ sơ cũng như các biểu mẫu cần thiết tron quá trình vay vốn ngân hàng. biểu mẫu các hồ sơ cần thiết liên quan đến pháp lý doanh nghiệp vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày