vay tín chấp của ngân hàng vietcombank ngân hàng cho vay tiền mặt trả góp

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Trần Phúc Long. Căn cứ Bộ. bảo đảm. Thành phần tham gia bao gồm:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày