tro choi tinh mat tim vat hay nhat

Lĩnh vực tra cứu. Sổ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi quá trình. 595/QĐ-BHXH, người lao động có thể được cấp lại sổ khi bị mất hay hỏng.. một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không. Video: Hướng dẫn cách tính tiền thai sản năm 2020 · Chế độ ốm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày