đăng ký gói mạng viettel 70k

Thủ tục vay vốn ngân hàng có thực sự khó khăn và phức tạp như. Đây là một phần quan trọng không thể thiếu được đối với mỗi hồ sơ vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày