bão usagi 2018 lãi suất cho vay trần hiện nay

Thời hạn cho vay trung và dài hạn là khoảng thời gian từ 1 năm trở lên.. Trong đó, phân theo thời hạn, ta có các mức ngắn, trung và dài hạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày