vay tien tu nhan binh thuan cách định khoản vay ngân hàng

Mặt trước và sau tờ tiền giấy (polymer) mệnh giá 500.000 đồng, Tiền kim loại. Đồng (VND) là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa.. Hình ảnh trang trí cũng tương tự như giấy bạc ngân hàng chỉ khác là trên giấy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày