đăng ký gọi nội mạng viettel sim sinh viên 2019 bay chi tra vinh ban xe tra gop

Bắt đầu từ ngày 10/11, Home Credit triển khai chương trình “10 phút. Iphone theo giá bán được niêm yết trên website của FPT Shop) tại thời.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày