kiểm tra gói khuyến mãi viettel - kiểm tra gói khuyến mãi viettel:

Tổng tiền lãi phải trả nếu vay 300 triệu xây nhà với thời hạn dài cũng không phải. Hơn thế vì lãi được tính trên dư nợ giảm dần nên số tiền mà bạn trả hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày