chọn sim

việc làm Chuyên viên thu hồi nợ từ nhà tuyển dụng hàng đầu đang được đăng tuyển. Tìm việc. CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)... Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường (Field Collector).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày