dien may xanh dieu hoa 2 chieu

Website: ... Nếu Khách hàng không chọn Phương thức thanh toán “Trả góp 0%”, ngân hàng HSBC sẽ áp dụng chương trình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày