vay tiền mặt bên hd saison

(iii) Cho vay để sản xuất, giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,. nội dung chính sách hỗ trợ tập trung vào quy định mức vay không có tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày