thông tư 130 thuế nhà thầu

Bạn có thể kiểm tra tình trạng tin đăng của mình bằng các cách sau:. bộ tin đã đăng ở các tình trạng khác nhau (Đang bán, Đợi duyệt, Bị từ chối và Đã ẩn).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày