tp bank hải dương

Chuyển đến KINH DOANH TÀI LỘC - Hạn mức vay lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm - Hình thức vay linh hoạt và tiện lợi theo hạn mức - Lãi suất, phí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày