hỗ trợ tín dụng vay ngân hàng không thế chấp eximbank

Các chứng khoán có tính thanh khoản cao là các chứng khoán có thị. Hàng tồn kho bị loại bỏ vì nó khó chuyển đổi thành tiền mặt nhất khi so.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày