dang ki cuoc goi cua viettel - dang ki cuoc goi cua viettel:

Cầm sổ đỏ ở Đồng Nai để vay thế chấp tại các Ngân Hàng sẽ đảm bảo uy tín và. mắc về điều kiện vay, thủ tục vay và lãi suất vay khi cầm sổ đỏ ở Đồng Nai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày