mẫu giấy nhận tiền đặt cọc

Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu. Bạn gửi 100 triệu tại ngân hàng kỳ hạn 1 năm với lãi suát 7.5%/năm được lãnh vào cuối kỳ thì số tiền lãi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày