cho vay tiêu dùng có những hình thức nào khoang xanh suối tiên giá vé

Chuyển đến Thủ tục vay vốn tại ngân hàng HDBank - Theo đó, nhà băng sẽ thông tin cho bạn các gói vay vốn phù hợp với điều kiện vay của bạn,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày