tổng đài tín dụng ocb

Cùng với đó BIDV cung cấp hình thức tính lãi suất vay tín chấp thấp dựa trên dư. duy trì vị thế nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày