qua bang - qua bang:

Hạt Tiêu Xanh - Tổng đại lý tại Hà Nội 2 - T2-LK12 khu Đô thị Kim Văn - Kim Lũ. và giúp cho cơ thể bạn trở nên ấm lên dưới cái tiết trời giá lạnh của mùa đông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày