thủ tục vay vốn ngân hàng nhà nước

Thủ tục đăng ký kết hôn nhanh nhất cần chuẩn bị những hồ sơ gì và làm sao cho. Thủ tục đăng kí kết hôn Online cũng đã được triển khai trên nhiều tỉnh và đạt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày