số điện thoại của hd saison

Vé xe: 100K/ người. Lich trình của nhà xe Thắng Thanh A./ Tuyến SẦM SƠN (Thanh Hóa) đi HÀ NỘI (Giáp bát) – Chuyến I : Xuất phát lúc 3h10.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày