nha giang sinh tieng anh

Không Thể Và Có Thể (Phó Đức Phương) - Thanh Lam. Thanh Lam Audio.. Chưa có ai hát bài này bằng thanh lam phải.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày