mã bưu điện đồng nai

Chúng tôi cũng là công ty có mở một hệ thống bán hàng online để phục vụ cho việc mua sim của các bạn được dễ dàng và thuận tiện hơn, các bạn chỉ cần truy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày