vchoice green

Nếu tính luôn Lực lượng Cảnh sát Phụ trợ Hong Kong và số nhân viên hành chính, tổng nhân lực của cảnh sát là hơn 34.000 người, đứng thứ 2 thế... tiếp nối, huấn luyện về điều tra tội phạm, lái xe cảnh sát và huấn luyện tác chiến có vũ khí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày