cách chuyển tiền internet banking bidv làm lại chứng minh thư cần những gì 2018

Thank Asia nhé... ơn asia nge như cả ngày cả đời mà không bao giờ biết chán là gì,không hề nói nổ bung lụ đạn nha sự thật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày