tạo số cmnd việt nam

Có 300 triệu đồng mua xe chơi Tết, chọn xe mới hay mua xe cũ?. Do nhu cầu đẩy hàng cuối năm, nên khá nhiều đại lý xe hơi hiện bán xe.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày