thủ tục vay trả góp home credit

Số tiền trả góp hàng tháng được ghi nhận trên Sao kê cùng với các giao dịch. Như vậy, kể từ khi giao dịch, Quý khách có 45 ngày để thanh toán khoản trả góp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày