tiền taiwan so xo kien thiet ba ria vung tau

Hướng dẫn thủ tục vay vốn kinh doanh ngân hàng Agribank - Ngân hàng. "Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày