ngân hàng tpbank fico

Hướng dẫn ứng tiền Viettel từ 5k, 10k, 20k, 30k, 40k, 50k đến 100k với dịch. Cách kiểm tra sim Viettel có đăng ký V199, V150 được hay không?. biết cách vay tiền, mượn tiền từ nhà mạng, tự cứu mình trong những trường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày