sđt bưu điện quy nhơn

Nếu có kế hoạch mua nhà ở Mỹ trong tương lai, bạn nên tham khảo trước mọi thứ về giá cả, thuế, mục đích đầu tư cá nhân để mua được ngôi nhà tốt nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày