ngành hàng tiêu dùng là gì

Đề bàiTia sáng SI đến một gương phẳng có tia phản xạ IR. Cho biết tia SI hợp với phương ngang góc α=60o , tia IR có phương thẳng đứng (hình H4.18).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày