vay tien qua chung minh thu

"Tiên tri vũ trụ" Trần Dần xuống núi, bấm độn tương lai chuyện thế sự Hoa Kỳ, chuyện bãi nhiệm dân cử gốc Việt thành phố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày